14 februari 2019

Waarom samenwerken met een internationale partner voor een transparante dakoplossing?

Forzon

Het antwoord op deze vraag groeit mee met de expertise en ervaring die een bedrijf doorheen de jaren opbouwt. Dit resulteert in een sterke visie met een breed draagvlak binnen het ganse team.

In open gesprekken rond dit onderwerp ontmoeten we voortdurend “believers” en “non believers”. De “non-believers” argumenteren vaak dat men op zoek is naar korte communicatielijnen, dat bespreking van technische aspecten enkel efficiënt is in de eigen taal, wat als er een probleem zou zijn, …

Dixit de “believers”: “Zijn deze argumenten echt een reden om niet internationaal te werken?” en “Kunnen de nog niet vermelde voordelen deze argumenten niet overtreffen?”

Met onze visie “Think Global, Act Local” behoren wij tot het uitzonderlijke domein van de “Believers van de Believers”.

Een uitzonderlijke casus

Beeldt u zich even in dat we eenzelfde transparante dakoplossing moeten aanbieden in Malaga (Spanje), Oslo (Noorwegen) en Grenoble (Frankrijk). We laten even buiten beschouwing of er nu een lichtstraat, atrium, glazen overkapping of luifel wordt gevraagd.

Er stelt zich hier een interessante vraag, namelijk “Gaan we hier best voor 1 of voor 3 verschillende oplossingen?”

Internationale ontwerpexpertise

Think global. Het dagelijks contact met internationale regio’s zorgt ervoor dat onze expertise permanent aangroeit, dat we – om het concreter uit te drukken – tot een soort van “Ontwerpchecklist” kunnen komen.

Elke regio heeft een aparte kijk op het ontwerp van een glazen dak, ingegeven door de verschillende lokale randvoorwaarden. Het bundelen van deze kennis in een kenniscentrum laat ons toe deze internationale expertise ook op lokaal niveau proactief toe te passen.

We kunnen hier tientallen voorbeelden opnoemen. Laat ons even stilstaan bij het feit dat het in Malaga bijna nooit sneeuwt terwijl in Oslo de sneeuw al snel tot de knieën kan komen. Wist u dat we bij het ontwerp van een glazen dak in deze situaties heel wat zaken op elkaar dienen af te stemmen?

Er stelt zich hier een andere interessante vraag, namelijk “Kunnen we de expertise van deze 2 uitersten niet proactief en weloverwogen inzetten in andere meer gematigde regio’s?”

Believer of Non Believer?

Lokale expertise

Act Local. Een internationale focus is de som van een groot aantal lokale focussen. Internationale geloofwaardigheid is maar zo sterk als de som van zijn lokale kennis en aanwezigheid. Het is dan ook belangrijk om sterke lokale personen en partners te hebben die “luisteren” naar de klant, de markt, de lokale werkomstandigheden, specificaties en eisen.

Om er ééntje uit te pikken, laat ons even stilstaan bij aardbevingen en het feit dat de seismische eisen in Grenoble (regio Franse Alpen) niet dezelfde zijn als in Madrid. Weet u welke implicaties dit kan hebben op uw ontwerp en hoe u hier efficiënt mee kan omgaan?

Opnieuw stelt zich hier een interessante vraag, namelijk “Kunnen we de expertise van deze 2 uitersten niet proactief en weloverwogen in andere regio’s inzetten?”

Believer of Non Believer?

Creatie van een brede kijk en aanpak

Samenwerken met verschillende regio’s kan zeer verruimend werken en creëert motivatie en interesse om een aanpak en visie te delen.

In Frankrijk, neem nu Grenoble, worden transparante dakoplossingen gecreëerd vanuit de centrale rol van de architect terwijl het in Noorwegen de bouwheer is die reeds voor het bouwproject een visie over zijn wensen heeft. Beide uitersten hebben voor- en nadelen… In het ideale geval worden ze op elkaar afgestemd.

Alweer stelt zich een interessante vraag, namelijk “Kunnen we de expertise van deze twee uitersten niet proactief en weloverwogen inzetten om naast de transparante dakoplossing ook een plan van aanpak aan te bieden met het beste uit beide werelden?”

Believer of Non Believer?

Het beste van alle technologieën

We streven allemaal naar vernieuwing en verbetering. Technologie ontstaat altijd vanuit een vraag uit de markt. Stelt u zich even voor dat uw markt enkel uit een lokale regio bestaat. Dit zou leiden tot een sterk versnipperde technologie en het risico dat combinaties van deze technologieën niet meer mogelijk zijn terwijl dit nu net de vraag is van de lokale markt. Deze redenering is zowel contradictorisch als vicieus.

In Oslo vraagt men verwarmd glas en in Madrid wil men vooral smart glas.

U kunt onze vraag al raden: “Kunnen we de expertise van deze twee uitersten niet proactief en weloverwogen combineren? Of moeten we simpelweg de beste technologische keuzes maken?”.

Believer of Non Believer?

Communicatie

Communicatie is de bewuste samenhang van taal, technologie, cultuur en persoonlijk contact. Het is belangrijk om de ideale balans tussen deze factoren te zoeken. Omdat we lokale partners hebben met hun eigen taal en cultuur kunnen we het punt taal en cultuur buiten beschouwing laten en ons enkel focussen op de technologische kant van communiceren. Persoonlijk contact hangt samen met de visie die het bedrijf uitstraalt. De uitdaging zit hem in het correcte gebruik van technologie. Een goed digitaal documentmanagementsysteem, een professioneel video-oproepsysteem, …

Beeldt u zich even het volgende in: onze lokale “Single Point of Contact” van een Franse klant organiseert een meeting met onze Spaanse partner en onze Noorse leverancier. Hij bezorgt u via een digitaal platform de documenten en nodigt u met een klik uit om deel te nemen aan een videoconferentie zonder dat u hiervoor ook maar iets hoeft te doen.

Mogen we u nog een laatste interessante vraag stellen? “Kan deze expertise niet garant staan voor een goede en consequente communicatie?”

Believer of Non Believer?

Think Global, Act Local ….

“Believer of the Believers”

Auteur
Jeroen De Cock

Share this article