08 mei 2019

Hoe maakt u uw glazen dak “intelligent”?

Hoe maakt u uw glazen dak “intelligent”? Forzon

Laat u niet misleiden: mocht u denken dat het hier om een goedkope commerciële term gaat, een glazen dakconstructie is slechts zo “intelligent” als de doelstellingen en de verwachtingspatronen die worden gesteld. Maar bent u ook op de hoogte van de mogelijkheden die u hebt om uw doelstellingen en verwachtingen zelf te bepalen? 

Intelligent concept & licht als medicijn

Laat ons eerst even stilstaan bij de vraag waarom het “intelligent” is om voor een glazen dakconstructie te kiezen. Sinds een aantal jaar besteden onderzoekers meer en meer tijd aan “licht als medicijn”. Deze term genereert in Google heel wat interessante en uitgebreide zoekresultaten met gedetailleerde uiteenzettingen over welk spectrum van het licht nu precies voor welke genezing gebruikt kan worden. We laten deze theorieën even voor wat ze zijn en focussen ons op wat we zelf in onze directe omgeving zien.

U hoort het vaak bij de bakker of de slager om de hoek in een donkere en regenachtige periode, mensen klagen en snakken naar de zon maar willen bovenal gewoon buiten komen. Dat zien we ook terug in gebouwen, mensen verzamelen zich spontaan in lichtrijke ruimtes of in ruimtes met een buitenklimaat. Dit zijn vaak ontmoetingsplaatsen die bijdragen tot de goede sfeer in een gebouw. Een atrium als ontmoetingsplaats, een plaats voor ontvangst, … En dan spreken we nog niet over de productiviteit van mensen die zich comfortabel en goed voelen.

Het verwachtingspatroon van een glazen dak, atrium, lichtstraat, … kan dus veel breder gaan dan een bouwkundig element als «eyecatcher».

Intelligente constructies reageren spontaan op hun omgeving

Tijdens de conceptfase kan u naast passieve materialen ook kiezen voor actieve materialen. Actieve materialen zijn in staat om te reageren op de omgeving en kunnen zich volgens vooraf bepaalde voorwaarden in functie van het gewenste comfort aanpassen.

Laat ons beginnen met de technologie van een slim getint glassysteem, een geavanceerd lichtmanagementsysteem om oververhitting en lichtverblinding onder controle te houden. Het glassysteem bestaat uit glas én een compleet sturingssysteem waardoor het glas in maximaal 3 minuten met behoud van transparantie tot eender welke stand “getint” kan worden. Het systeem registreert ook uw voorkeuren voor glastinten (tijden, zonlichtinstraling, enz.) en houdt rekening met factoren zoals het weer. Zo krijgt u op elk moment de prestaties die u verwacht. Een cloudoplossing kan communiceren met uw gebouwbeheerssysteem en volgt de toestand van uw atrium of lichtstraat in real-time op zodat volgens behoefte externe ondersteuning en ondersteuning ter plaatse mogelijk is. Als u het ontwerp met de juiste kennis benadert, kan de identiteit van het ontwerp gerespecteerd worden en maakt u uw glazen dak «intelligent» met bijkomend comfort.

We concentreren ons even op het realiseren van een gecontroleerd klimaat. Zoals al eerder aangegeven, kunnen dergelijke ruimtes een enorme meerwaarde betekenen voor het belevingsconcept van een gebouw. De oorsprong van de kunst voor het optimaliseren van het klimaat vinden we terug in de serrebouw. Een klimaat is een doorlopende afstemming van temperatuur en vochtigheidsgraad maar ook de hoeveelheid UV kan – bijvoorbeeld voor planten – een heel belangrijke vereiste zijn. Een sturingsmodule die gekoppeld wordt aan een weerstation en sensoren kan diverse zaken aansturen zoals een zonwering, een intelligent glassysteem, opengaande delen, rookluiken, …  Meer nog, dit kan ook per zone gebeuren want elke zone kan andere eisen hebben. Het komt er dus op aan om uw sturingssysteem zo te ontwerpen dat het gepast reageert op interne én externe meetbare informatie. Verder moeten het systeem en de constructie bij hevige wind of regen ook tegen zichzelf beschermd worden. Een grondige expertise is dus cruciaal. 

De verwachtingen en bijhorende doelstellingen van uw glazen dakconstructie kunnen dus bijdragen tot een meerwaarde waar u eerst misschien nog niet bij stilstond. Vaak stellen we vast dat in het definitieve ontwerp van een concept net dit bouwelement een mijlpaal vormt in het bouwproces waar iedereen naar uitkijkt.

Fields of excellence: S.M.A.R.T als managementtool of net iets meer?

In een sector waar projectspecifieke oplossingen primeren op standaardoplossingen is een geïntegreerde aanpak, die diverse technologieën combineert en materialen perfect op elkaar afstemt, onontbeerlijk. Dit gebeurt best via een gecentraliseerde aanpak en een ruim netwerk en resulteert in een centrale plaats met informatie én in één aanspreekpunt.

Het S.M.A.R.T.-principe (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden) is een populaire managementterm om de communicatie in organisaties te verbeteren en de efficiëntie en het rendement stap voor stap te verbeteren. Bij een projectbenadering met een oplossingsgerichte aanpak staat S.M.A.R.T voor de perfecte en gecontroleerde invulling van een oplossing die beantwoordt aan de esthetische eisen en de vooropgestelde specifieke randvoorwaarden. Diverse technologieën dienen met elkaar te communiceren met respect voor de meerwaarde en eigenheid van elke oplossing. Het is dus van belang dat het S.M.A.R.T.-concept alle mogelijke oplossingen integreert.

Als we door een uitgebreide expertise de verwachtingen en doelstellingen kunnen herleiden tot een S.M.A.R.T.-samenvatting waarin alle voorwaarden tot de essentie worden herleid en alle beschikbare technologieën optimaal op elkaar worden afgestemd, leidt dit automatisch tot het beste, prijsbewuste antwoord dat u op een idee kan formuleren.

Forzon SMART doelstellingen

 

Grenzen van een intelligente aanpak

Een grens is moeilijk te bepalen maar goede uitgangspunten zijn alvast het doel van het concept, het comfort van de gebruiker en de duurzaamheid van de constructie. Al moeten we ook durven toegeven dat dit een zeer ruime grens is. We hebben het immers nog niet gehad over akoestisch comfort, onderhoudscomfort, elektrische verluchting, brandwerende technologie, ….

Kortom, een boeiende wereld met diverse interessante benaderingen voor elk specifiek project.

Auteur
Jeroen De Cock
Managing Director Forzon

Share this article